Infohalduse spetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant. 


Infohalduse spetsialistina oled informatsiooni ohjaja, kes kogub, töötleb ja säilitab teavet ning jagab seda teistega.

Infohalduse spetsialist on sekretäriõppe jätkuõpe. Teabe haldamine on omajagu mahukas ja aeganõudev töö, mis nõuab spetsialiseerumist – lisaks dokumendihaldusele tuleb rakendada infosüsteeme ja siduda neid organisatsiooni põhitegevusega.

Majanduskoolis õpid Sa suhtlemist, eetilist tegutsemist ja hea tava jälgimist. Sa suudad panna meeskonnad koos töötama ja juhid töökorraldust digitaalsete vahendite abil. Eriala lõpetanuna oskad kõnelda infohaldusest nii eesti kui inglise keeles, juhtida vapralt muutusi ja lüüa kaasa organisatsiooni arendamises.

Peale kooli lõpetamist võid infohalduse spetsialistina töötada väga erinevates ettevõttetes nii avalikus- kui erasektoris. Sa haldad organisatsioonile olulisi dokumente ja tead, kust leida vajalik info. 


Õppekava peamised ainemoodulid on:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Infohalduse korraldamine
  • Infosüsteemide rakendamine
  • Organisatsiooni infoteenuste ja avalike teenuste kasutamine

Valikõpingud:

  • Isikuandmete kaitse ja töötlemine
  • Projektijuhtimine
  • Erialane inglise keel

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.


Sisseastumise tingimused

Infohalduse spetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kellel on vähemalt sekretäri 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Kompetentside tõendamiseks võib vastuvõtukomisjon anda täiendavaid ülesandeid, näiteks testi.

Sisseastumise katseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni. 


Seotud lood: