Finantsraamatupidamine ja maksuarvestus

Toimumisaeg: 29.03.2018 - 31.05.2018

Õppekava maht:  80 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp:Väikeettevõtjad, kes soovivad ise korraldada oma ettevõtte raamatupidamist 

Koolituse hind: 882 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi, koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

Kursuse läbinud suudab iseseisvalt teha raamatupidamist väikettevõttele, tal on algteadmised ettevõtte majandusarvestuse korraldamisest ja maksude arvestamisest. 

Ajakava 

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

Koolitaja

29.03

10.00-17.00

Raamatupidamise põhivõrrand;

Kontod ja kahekordne kirjendamine;

Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded

Janek Keskküla

05.04

10.00-17.00

Raha ja lühiajalised finantsinvesteeringud;

Ostjate debitoorse lühivõla arvestus

Janek Keskküla

12.04

10.00-17.00

Varude arvestus;

Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus

Lühi- ja pikaajaliste kohustiste arvestus

Janek Keskküla

19.04

10.00-17.00

Omakapitali arvestus

Tulude ja kulude arvestus

 

Janek Keskküla

26.04

10.00-17.00

Tööõigus ja tööaja arvestamine;

Töölepingu seadus, osaline ja summeritud tööaeg, töötamine

Hille Raud

03.05

10.00-17.00

Töötasu maksustamine;

Maksuvaba tulu arvestamine;

Erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude ning ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine

Janek Keskküla

10.05

10.00-17.00

Käibemaksuarvestus

Maksudeklaratsioonide koostamine

Janek Keskküla

17.05

10.00-17.00

Bilansi ja kasumiaruande skeemi nr 1 koostamine;

Tutvumine programmiga Merit Aktiva

Janek Keskküla

24.05

10.00-17.00

Kompleksülesande lahendamine programmis Merit Aktiva

Janek Keskküla

31.05

10.00-17.00

Kompleksülesande lahendamine programmis Merit Aktiva. Arvestus

Janek Keskküla


Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 30 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854