Avatud õpe

Õppeained täiendusõppena 

Avatud õppes õppimine sobib Sulle kui soovid:  

  • õppida paindlikult omas tempos 
  • valida enesetäiendamiseks õppeaineid oma huvidest või vajadustest lähtuvalt 
  • omandada kõrvaleriala 

Avatud õppes õppimine annab võimaluse õppeaineid läbida ka neil, kellel ei õnnestunud tihedas konkurentsis majanduskooli sisse saada. Nii on võimalik läbida terve õppekava.

Avatud õppesse asumiseks pole vaja läbida sisseastumiskatseid ning takistuseks pole ka riigieksamite mittesooritamine. 

Avatud õppes saad õppida kõigil majanduskooli erialadel. Läbitud teemade tulemusi on võimalik hiljem tasemeõppesse asudes VÕTAga üle kanda. 

Avatud õppes õppimine on tasuline arvestusega 26 eur/EKAP

Avatud õppe loengud toimuvad tavapärase tunniplaani alusel. 

 

Küsi lisa: 

Riinu Raasuke
arendustalituse juht
riinu.raasuke@tmk.edu.ee