Ärikorralduse spetsialist

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Statsionaarne õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-R ajavahemikus 8:30-20:30

Õhtune õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 17:15-20:30

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)


Ärimaailmas asendamatu from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Ärikorralduse spetsialistina oskad Sa näha suurt pilti. 

 

Majanduskoolis õpid aru saama äriprotsessidest erinevates ettevõtetes. Sinust saab täpne ja analüütiline spetsialist, kes oskab näha parendamiskohti. Sa õpid tundma majandusarvestuse olemust, ent suudad sama lihtsalt korraldada turunduskampaaniaid või ette valmistada suuremaid ostu- ja hanketoiminguid.

Peale kooli lõpetamist oled kaasatud ettevõtte juhtimisprotsessidesse ning toetad neid – olenemata, millega täpselt ettevõtte tegeleb. Sinust saab spetsialist või esmatasandi juht. Sul on võimalus spetsialiseeruda kitsamale ettevõtte tegevusvaldkonnale: turundustegevusele, müügitööle, tootmis- või teenindusprotsessile, klienditeenindusele või ostuprotsessile. Sinu igapäevatööks saab olema tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine jm.


Tallinna Majanduskoolis pakub ärikorralduse spetsialisti kutsestandardist tulenevatest spetsialiseerumistest 207/2018. õppeaastal kahte: turundus- ja müügispetsialist, tase 5 ja ostuspetsialist, tase 5.

Õppekava moodulid: 

  • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • ettevõtte juhtimise toetamine
  • majandusarvestus
  • turundustegevuse ja müügitöö korraldamine
  • ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine

Valikõpingud: 

  • vene keel
  • soome keel

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumine 

Avaldusi saab esitada alates 2. juulist nii Majanduskoolis kohapeal kui vastuvõtuportaalis sais.ee. Ärikorralduse spetsialisti erialale võtame vastu 34 õppijat eestikeelsesse õppesse ja 34 õppijat osaliselt venekeelsesse õppesse

Ärikorralduse spetsialisti venekeelsesse õppesse toimuvad vastuvõtuvestlused ja õppetöökorralduse tutvustus 3. augustil. Õppekorralduse tutvustus toimub kell 09.00  ruumis C214 ning kell 10.00 algavad vastuvõtuvestlused ruumis A307. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Ärikorralduse spetsialisti eestikeelsesse toimuvad vastuvõtuvestlused ja õppetöökorralduse tutvustus 7. augustil. Õppekorralduse tutvustus toimub kell 12.00 aulas ning kell 13.00 algavad vastuvõtuvestlused ruumis B320. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.