Andmekaitsespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg: 7 kuud

Õppekava maht: 45 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 2-3 nädala tagant. 


Andmekaitsespetsialistina oled ekspert andmete töötlemise ja kogumise alal. 

Andmekaitsespetsialist on õigusassistendi jätkuõpe. 2018. aasta maikuus jõustub uus andmekaitse määrus (GDPR), mis paneb teisiti toimetama umbes 80% ettevõtetest. Andmeid on igasuguseid, alates hotellitoa broneeringutest uudiskirja listide ja patsiendiandmeteni. Andmekaitsespetsialist oskab luua süsteeme, hinnata riske ja anda nõu, et andmete kogumine toimuks korrektselt ning efektiivselt. 

Majanduskoolis õpid Sa suhtlemist, eetilist tegutsemist ja hea tava jälgimist. Sa õpid hindama riske ja neid kommunikeerima. Kooli lõpetanuna oskad hinnata, millisel määral on vaja viia läbi muutusi ning kuidas need organisatsiooni mõjutavad. Sa tunned uut andmekaitseseadust läbi ja lõhki ning oskad anda nõu eriilmelistele organisatsioonidele just nende eesmärkidest lähtuvalt. 

Peale kooli lõpetamist võid andmekaitsespetsialistina töötada väga erinevates ettevõttetes nii avalikus- kui erasektoris. Sa tunned andmekaitse valdkonna seadusi ja määrusi ning jälgid ettevõtte korrektsust. 


Õppekava peamised ainemoodulid on:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Isikuandmete töötlemise nõuete kohaldamise monitoorimine
  • Mõjuhinnangu läbiviimine ja riskide haldamine
  • Andmekaitsealase teabe haldamine ja IKT võimaluste rakendamine

Valikõpingud:

  • Andmebaaside loomine
  • Huvipoolte nõustamine
  • Projektijuhtimine
  • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
  • Erialane inglise keel
  • Erialane vene keel

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.


Sisseastumise tingimused

Andmekaitse spetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kellel on vähemalt õigusassistendi 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Kompetentside tõendamiseks võib vastuvõtukomisjon anda täiendavaid ülesandeid, näiteks testi.

Sisseastumise katseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni. 


Loe lisa: