Uudised

Lõpuaktused 2016

Raamatupidaja (RP14, RP144, RP149, RP145) ja kliendinõustaja pangas (PA14) eriala
17. juunil kell 11:30

Panganduse (PA12), maksunduse (MA12), raamatupidamise (RP131, RPT12, RP143, RP1438) eriala
17. juunil kell 13:00

Turunduse (TU12) ja kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise (KJ12) eriala
17. juunil kell 14:30

Juristi abi (JU14, JU148, JU149), kohtuistungi sekretäri (KS149) ja sekretäri (SR14, SR148, SR149) eriala
17. juunil kell 16:00

Ärikorralduse (AK148), kvaliteedispetsialisti (KV149), kindlustusspetsialisti (KI149), projektijuhi assistendi (PJ149), sotsiaalmeedia spetsialisti (MS145, MS149) eriala
20. juunil kell 14:00

Õigusteenistuse (OT12, OT129) ja juhiabi (JA149) eriala
20. juunil kell 16:00

Personalitöö (PT138) ja personali spetsialisti (PT148) eriala
21. juunil kell 15:00

Aktused toimuvad Tallinna Majanduskooli aulas.

Tallinna Majanduskooli praktikandid Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses

Tallinna Majanduskooli kaks turundusspetsialisti eriala õpilast Raiko Kaldoja (TU14) ja Ott Uusmaa (TU15) viibisid 25.04- 20.05 praktikal Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses. Kevadel pöördus Tallinna Majanduskooli poole Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, kellel on käimas sotsiaalprojekt „Mina töötan“, mille raames valmistatakse toredaid paberkotikesi ja kes vajasid appi turunduslike ideedega praktikante selle projekti turundamiseks.

 

Rohkem küsitud

Erialad
Kontaktid

ÕIS

E-posti lugemine

 

 

Dokumentide vastuvõtt 2016/2017. õppeaastaks algab 1.07.2016


Tallinna Majanduskooli saab asuda õppima pärast keskhariduse omandamist.